TITLE

DESCRIPTION

Informacje

Zapraszam na Dzień otwarty 11 października w godz. 15.30-17.30. Kartki z godzinami zapisów do poszczególnych nauczycieli znajdują się obok zeszytów z wypisami.           Drodzy rodzice, ponieważ niektórzy z Was zgłaszali taką potrzebę, postanowiłam przypomnieć niektóre z zasad naszej świetlicy:
  1. Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub okazjonalnego oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego). Oświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu.
  2. Dziecko, które samodzielnie wychodzi ze świetlicy, za każdym razem wypisuje się w Zeszycie wypisów danej klasy, znajdującym się na biurku przed świetlicą, wpisując aktualną datę i godzinę wyjścia ze szkoły. BARDZO PROSZĘ RODZICÓW O KONTROLOWANIE, CZY DZIECI WYPISUJĄ SIĘ ZGODNIE Z PAŃSTWA WIEDZĄ I ZALECENIAMI.
  3. Dziecko, które samodzielnie wychodzi po lekcjach lub ze świetlicy, udaje się do domu lub innego miejsca wskazanego przez rodzica. Sytuacje, gdy dziecko czeka na opiekuna więcej niż 15 minut na parkingu przed szkołą, są niedopuszczalne.
  4. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem świetlicy oraz poświadczyć odbiór dziecka podpisem w Zeszytach wypisów znajdujących się na biurku przed świetlicą. Rodzic (osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy przejmuje za nie całkowitą odpowiedzialność.
  5. Po wypisie dziecka ze świetlicy nie ma możliwości jego powrotu na świetlicę. Sytuacje, gdy dziecko po lekcjach wychodzi do sklepu czy restauracji, a potem wraca na świetlicę, są niedopuszczalne.
  6. Gdy dziecko po lekcjach przychodzi z domu na zajęcia dodatkowe, znajduje się pod opieką rodzica przed zajęciami i po nich, zaś podczas zajęć - osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe.
Ze względów bezpieczeństwa proszę o przestrzeganie powyższych zasad. Marta Banaszek         ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 5 X 2010 USTALAMY DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: SP 2 XI , 2 I, 1 VI GIMN. +VII 2 XI , 1 VI, 18 – 20 IV DLA TYCH UCZNIÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ MOGLI MIEĆ ZAPEWNIONEJ OPIEKI W DOMU, ORGANIZUJEMY W CZASIE TYCH DNI ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE.       DNI ODPRACOWANE W CZASIE FESTIWALU NAUKI W JABŁONNIE 2 maja 2018, 4 maja 2018         DNI OTWARTE Legionowo:  11X, 30 XI, 5 I  15.30 – 17.30 Spotkania KAR (Klub Aktywnego Rodzica ) 17.30         KONSULTACJE DLA UCZNIÓW: 14. 50 15 XI – KATARZYNA JĘDRZEJEWSKA 14 XII – ANNA CIEŚLAK, 11I – KATARZYNA Oleksiak - KOWALSKA, 2III- KAROLINA KWIATEK, 20IV -  ŁUKASZ ŻELAZKO, 21 V AGATA WROTKOWSKA, 15VI – Izabela Chojnacka.                  

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress